Návrh vyhlášky EA

22.
říjen
2020

Dnes byl v systému VeKLEP zveřejněn návrh nové vyhlášky o energetickém auditu (verze návrhu pro mezirezortní řízení). Text návrhu vyhlášky naleznete zde:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBUJK84FE