Společnost ENERGO-ENVI, s.r.o. je konzultační společností, koncentrující se na problematiku poradenství v energetice a životním prostředí a přípravu zejména energetických projektů. Předmětem jejího podnikání je rovněž technicko ekonomické poradenství v oblasti rozvoje systémů ( výrobních, obchodních, logistických).

HISTORIE

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

VÝPIS Z OR

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

LIDSKÉ ZDROJE

AUTORIZACE, ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OSVĚDČENÍ

 

ENERGO-ENVI, s.r.o.
Na Březince 930/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

Email :info@energo-envi.cz
Tel :251 564 281

IČ :29054672