O nás

Společnost ENERGO-ENVI, s.r.o. je konzultační společností, koncentrující se na problematiku poradenství v energetice a životním prostředí a přípravu zejména energetických projektů. Předmětem jejího podnikání je rovněž technicko ekonomické poradenství v oblasti rozvoje systémů (výrobních, obchodních, logistických).

Společnost působí zejména na trhu České republiky a Slovenska s tím, že obchodními cíli společnosti je i účast v mezinárodních projektech v oblasti zvyšování efektivnosti užití energie a oblasti snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Podnikání společnosti ENERGO-ENVI, s.r.o. vychází z procesu akvizice v podobě nákupu části podniku Tebodin Czech Republic, s.r.o.- divize konzultačních činností, tedy subsystému, který je zaměřen na zejména energetické a environmentální poradenství. Tyto činnosti v prodávající společnosti měly dlouhou tradicí, byly založeny v roce 1992. Zakladatelem byl Ing. Miroslav Mareš, který je rovněž zakladatelem společnosti ENERGO-ENVI, s.r.o.

Vývoj a historie společnosti znázorňuje následující schema:

ENERGO-ENVI_prezentace společnosti_V2.jpg

Podnikatelský záměr společnosti je založen na pokračování zavedených obchodních aktivit v nových podmínkách nové společnosti, jejíž zaměření bude prakticky výhradně orientováno na tento obor- poradenství v energetice a žívotním prostředí. Výkony realizuje zkušený pracovní tým s použitím zavedených a osvědčených metodických postupů.

Předmětem podnikání společnosti je zejména:

  • poradenská činnost v oblasti energetiky,
  • činnost organizačních a ekonomických poradců,
  • zpracování rozptylových studií,
  • posuzování vlivu na životní prostředí,
  • projektová činnost v investiční výstavbě,
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby, modernizací a rekonstrukcí,
  • projektování elektrických zařízení
  • inženýrská činnost ve výstavbě,
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

V tomto smyslu jsou zřízeny i živnostenské listy na volné a vázané činnosti.

Princip podnikání v daných oblastech je založen na schopnostech a zkušenostech celého pracovního týmu - zaměstnanců společnosti. Pracovníci společnosti jsou všichni ve svém oboru autorizovanými či certifikovanými osobami dle zvláštních právních předpisů (např. energetický specialista zapsaný v seznamu energetických specialistů vedených MPO dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování staveb na životní prostředí, oprávněné osoby dle zákona č. 76/ 2002 sb. o integrované prevenci, oprávněná osoba o ověřování produkce skleníkových plynů, právnická osoba, autorizovaná v oblasti zpracování rozptylových studií a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování staveb na životní prostředí, autorizovaná osoba pro posuzování zdravotních rizik na obyvatelstvo autorizovaný inženýr dle zákona 96/1992Sb. o autorizovaných inženýrech a technicích apod.).