TÝM

Pracovní tým je složen z energetických specialistů vedených v seznamu MPO a dalších zaměstnanců v jednotlivých odbornostech. Zakladatelem společnosti je Ing. Miroslav Mareš.

MM.jpg

Ing. Miroslav Mareš

Vzdělání:
 • ČVUT Fakulta elektrotechnická, obor Ekonomika a řízení energetiky a elektrotechniky
 • Postgraduální studium - Řízení energetických systémů v palivoenergetickém komplexu
 • Energetický specialista s oprávněním pro energetické audity a energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, kontroly klimatizačních systémů
Praxe:
 • Hlavní energetik (12 let)
 • Technický ředitel (3 roky)
 • Hlavní inženýr projektů (6 let)
 • Ředitel divize (10 let)
 • Generální ředitel (6 let)
 • Ředitel společnosti (10 let)
Publikační činnost:
 • 21 publikací v oblasti energetický úspor a energetického managementu
Další odborná činnost:
 • Předseda Asociace energetických auditorů-energetických specialistů (od roku 2003)
 • Předseda odborné zkušební komise pro uchazeče o činnost energetických specialistů
 • Spolutvůrce odborného návrhu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (včetně všech jeho změn)
 • Spolutvůrce odborného návrhu vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Spolutvůrce odborného návrhu vyhlášky č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech atd.
 • Spolutvůrce odborného návrhu vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu
 • Spolutvůrce odborného návrhu vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie