Ekonomická a finanční analýza projektů

Cílem je posouzení navržených projektů z hlediska míry plnění stanovených kritérí ekonomické efektivnosti a prověření stability rozhodnutí (citlivostní analýza)