Energetické audity

Co obsahuje energetický audit

  • Zpracován dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, resp. vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu
  • Vycházíme z podrobného monitoringu všech forem výroby a užití energie v řešeném systému po technické i provozní stránce.
  • Fyzická prohlídka energetického hospodářství.
  • Získané podklady vyhodnoceny a následně tabelárně a graficky zpracovány.

Zpráva obsahuje

  • zjištěné skutečnosti, specifikace mimooptimálních stavů, srovnávací technickoekonomické ukazatele, porovnání s příslušnými legislativními požadavky, specifikaci navrhovaných opatření včetně technicko-ekonomického hodnocení, hlavní postupové kroky.

  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Časová osa průběhu

1

Formulace podkladů pro řešení

2

Sestavení pracovního týmu

3

Analýza energetického hospodářství

4

Návrh opatření

5

Optimalizace návrhů na opatření

6

Formulace optimální varianty

7

Projednání výsledků energetického auditu

8

Konzultace při realizaci projektu úspor