Energetické audity

Společnost ENERGO-ENVI, s.r.o. je konzultační společností, koncentrující se na problematiku poradenství v energetice a životním prostředí a přípravu zejména energetických projektů. Předmětem jejího podnikání je rovněž technicko ekonomické poradenství v oblasti rozvoje systémů (výrobních, obchodních, logistických).

Co obsahuje energetický audit

  • Zpracován dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, resp. vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 309/2015 Sb.
  • Vycházíme z podrobného monitoringu všech forem výroby a užití energie v řešeném systému po technické i provozní stránce.
  • Fyzická prohlídka energetického hospodářství.
  • Získané podklady vyhodnoceny a následně tabelárně a graficky zpracovány.

Zpráva obsahuje

  • zjištěné skutečnosti, specifikace mimooptimálních stavů, srovnávací technickoekonomické ukazatele, porovnání s příslušnými legislativními požadavky, specifikaci navrhovaných opatření včetně technicko-ekonomického hodnocení, hlavní postupové kroky.

  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Časová osa průběhu

1

Formulace podkladů pro řešení

2

Sestavení pracovního týmu

3

Analýza energetického hospodářství

4

Návrh opatření

5

Optimalizace návrhů na opatření

6

Formulace optimální varianty

7

Projednání výsledků energetického auditu

8

Konzultace při realizaci projektu úspor