Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie se provádí podle vyhlášky č.194/2013 Sb.

Kontrola zahrnuje:

 • a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
 • b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,
 • c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
 • d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově;
 • e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie;
 • f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie se rozlišují podle vlastnictví licence na výrobu a rozvod tepelné energie. Energetičtí specialisté provádějí kontroly u vlastníků, kteří nejsou držiteli licence. Vlastníci, kteří jsou držiteli licence provádějí kontroly prostřednictvím určené osoby

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie  obsahuje

 • a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,
 • b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,
 • c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
 • d) údaje o energetickém specialistovi,
 • e) datum kontroly,
 • f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, obsahuje

 • a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,
 • b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,
 • c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie,
 • d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,
 • e) datum kontroly,
 • f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Popis kotle a rozvodů tepelné energie

3

Hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie

4

Hodnocení dimenzování a účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie

5

Kontrola funkčnosti a efektivnosti jednotlivých částí kotle a rozvodů tepelné energie

6

Doporučení energetického specialisty ke zlepšení stávajícího stavu

7

Vypracování Zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

8

Projednání výsledků kontroly