Projekty úspor energie

Při řešení těchto projektů aplikujeme vlastní optimalizační metodu RACIO. Projekt je rozdělen do tří autonomních etap.
V 1. etapě vypracujeme koncepci ekonomicky a energeticky efektivních variant úspor energie formou zpracování pre-feasibility studies pro řešení dominantních problémů projektu.
Ve 2. etapě zpracujeme feasibility study zadavatelem přijaté strategie, kde zkoumáme všechny podstatné věcné, časové, ekonomické a finanční vazby projektu.
V závěrečné 3. etapě provádíme všechny potřebné kroky související s realizací strategie projektu úspor, t.j. zpracování projektové dokumentace, výběrové řízení dodavatelů, realizace dodávek, uvedení do provozu a ověření předpokládané efektivnosti projektu.
Hlavními přínosy takto realizovaného projektu pro zákazníka jsou formulace energetické politiky systému, systémové snižování energetické náročnosti a negativních vlivů na životní prostředí, minimalizace nákladů na opatření energie a poskytování kvalifikovaných podkladů pro rozhodování o efektivní alokaci finančních zdrojů do navrhovaných podnikatelských záměrů.

Časová osa průběhu

1

Shromáždění podkladů

2

Specifikace stanovených kritérií

3

Analýza posuzovaného návrhu

4

Vyhodnocení stanovených parametrů

5

Doporučení energetického specialisty

6

Stanovení podmínek proveditelnosti

7

Projednání výsledků energetického posudku

8

Konzultace při realizaci doporučeného projektu