Zpracování projektové dokumentace

Pro připravované projekty budou zpracovány projektové dokumentace v souladu se Stavebním zákonem- dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pod. Součástí jsou i související inženýrské činnosti.