Jmenování člena MPO

10.
říjen
2016

Ing. Mareš byl jmenován členem pracovní skupiny MPO pro připravovanou změnu zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která bude platná pravděpodobně v roce 2017.

V současné době probíhají intenzivní práce na změně zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zejména § 9 – energetický audit a §10- energetický specialista. V souvislosti s těmito změnami dojde i ke změnám některých prováděcích předpisů, konkrétně vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, vyhlášky č. 78/2013 Sb. o průkazu energetické náročnosti budov a vyhlášky č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech.