5.
prosinec
2016
Ve Sbírce zákonů byla publikována změna vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Ve…
Detail
15.
listopad
2016
Ing. Mareš byl znovu zvolen předsedou Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s.…
Detail
10.
říjen
2016
Ing. Mareš byl jmenován členem pracovní skupiny MPO pro připravovanou změnu zákona 406/2000 Sb. o hospodaření…
Detail