4.
duben
2023
NABÍDKA SPOLUPRÁCE:      Velmi rádi bychom rozšířili náš pracovní tým o odborníky v oblasti konzultačních činností…
Detail
3.
říjen
2022
V pátek 30. září 2022 byla vydána nová vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a…
Detail
1.
březen
2022
KONTROLY SYSTÉMŮ VYTÁPĚNÍ: Po více jak dvou letech byla uvedena v platnost nová vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole…
Detail
14.
prosinec
2021
Zakladatel a ředitel společnosti Ing. Miroslav Mareš byl opětovně zvolen předsedou Správní rady Asociace…
Detail
1.
únor
2022
Dne 1.2.2022 vzešla v platnost novela vyhlášky 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Změna vyhlášky se týká…
Detail
15.
duben
2021
PRODLOUŽENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ - OP PIK. Vzhledem ke značnému zájmu o finanční podporu z programu OP PIK Úspory…
Detail
1.
duben
2021
ENERGETICKÝ AUDIT DLE NOVÉ LEGISLATIVY: Dne 31.3.2021 byla ve Sbírce zákonů vydána dlouho očekávaná vyhláška o…
Detail
12.
březen
2021
ENERGETICKÝ POSUDEK: Dne 12.3.2021 byl materiál zařazen na jednání pracovní komise Legislativní rady vlády. Text…
Detail
24.
listopad
2020
OP PIK: Dnes byla vypsána VI. výzva programu OP PIK Úspory energie. Celková alokace finančních prostředků v této…
Detail
15.
říjen
2020
DŮLEŽITÉ: Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu bylo zveřejněno společné stanovisko MPO a SEI k…
Detail
2.
září
2020
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Dne 1.9.2020 vzešla v platnost nová vyhláška o energetické náročnosti budov …
Detail
2.
červen
2020
Dne 1. června 2020 byla Zastupitelstvem Středočeského kraje schválena Územní energetická koncepce Středočeského…
Detail
10.
leden
2020
V pátek 10. ledna 2020 byla publikována očekávaná energetická legislativa: Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění…
Detail
21.
říjen
2019
Dne 21. října 2019 byla Zastupitelstvem města Orlová schválena Územní energetická koncepce města Orlová, kterou…
Detail
7.
listopad
2018
Dne 7. listopadu 2018 proběhlo závěrečné projednání Územní energetické koncepce města Kopřivnice, kterou…
Detail
5.
prosinec
2016
Ve Sbírce zákonů byla publikována změna vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Ve…
Detail
15.
listopad
2016
Ing. Mareš byl znovu zvolen předsedou Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s.…
Detail
10.
říjen
2016
Ing. Mareš byl jmenován členem pracovní skupiny MPO pro připravovanou změnu zákona 406/2000 Sb. o hospodaření…
Detail