Kontrola systémů klimatizace

3.
říjen
2022

V pátek 30. září 2022 byla vydána nová vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Týká se kontrol provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 15.10.2022.

Naše společnost provádí uvedené kontroly v plném rozsahu, neváhejte nás kontaktovat.