Kontrola systémů vytápění dle nové legislativy

1.
březen
2022

KONTROLY SYSTÉMŮ VYTÁPĚNÍ: Po více jak dvou letech byla uvedena v platnost nová vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Na základě této vyhlášky je opětovně možné provádět zpracování kontrol systémů vytápění, které jsou povinné dle §6a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Povinnost provést tuto kontrolu mají vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW.

Tuto kontrolu je nutné provést nejpozději do 1 roku od platnosti vyhlášky, tedy do 1.3.2023.

 

Text vyhlášky naleznete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-38