Vydána novela vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku

1.
únor
2022

Dne 1.2.2022 vzešla v platnost novela vyhlášky 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Změna vyhlášky se týká především úpravy jednotlivých příloh k vyhlášce, které upravují pravidla pro tvorbu jednotlivých druhů posudků definovaných v §9a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.