ENERGETICKÝ AUDIT DLE NOVÉ LEGISLATIVY

1.
duben
2021

ENERGETICKÝ AUDIT DLE NOVÉ LEGISLATIVY: Dne 31.3.2021 byla ve Sbírce zákonů vydána dlouho očekávaná vyhláška o energetickém auditu, která je platná od 1.4.2021!

Tato vyhláška zásadně mění obsah energetického auditu a postup jeho zpracování.

Zásadní změnou je například nutnost vypracovat, ve spolupráci se zadavatelem, plán energetického auditu, podle kterého bude, mimo jiné, stanovena podrobnost energetického auditu.

Další podstatnou změnou je povinnost vypracovat energetický audit na celé energetické hospodářství zadavatele a územně, organizačně nebo procesně vymezené ucelené části energetického hospodářství.

Rovněž se mění metoda hodnocení navržených příležitostí ke zvýšení hospodárnosti užití energie, kdy navržené příležitosti budou hodnoceny autonomně; ekonomicky, ekologicky a nově i na bázi multikriteriálního hodnocení.               

Vyhláška též definuje způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy pro potřeby určení povinnosti zpracovat energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Nejste si jisti, zda Vaše společnost plní povinnosti stanovené zákonem 406/2000Sb. o hospodaření energií? Nevíte jak postupovat při formulaci zadávacích podmínek pro zpracování energetického auditu?  Neváhejte nás kontaktovat ve věci bezplatné konzultace.