Vypsána VI. výzva programu OP PIK Úspory energie

24.
listopad
2020

OP PIK: Dnes byla vypsána VI. výzva programu OP PIK Úspory energie. Celková alokace finančních prostředků v této výzvě činí 1 miliardu korun. Na energeticky úsporný projekt lze získat finanční podporu až do výše 50 % z celkových způsobilých nákladů, do těchto nákladů lze zahrnout i náklady na zpracování ENERGETICKÉHO POSUDKU. Příjem žádostí bude ukončen 30.4.2021.

Zvažujete finanční podporu v rámci programu OP PIK Úspory energie? Neváhejte nás kontaktovat. Naše společnost má rozsáhle zkušenosti s realizací projektů v rámci tohoto dotačního titulu.

Bližší informace o nové výzvě naleznete ZDE

Stále též běží IV. výzva programu OP PIK Úspory energie v SZT. Příjem žádostí o podporu v rámci tohoto programu končí 30.6.2021.

Bližší informace o této výzvě naleznete ZDE