Stanovisko MPO a SEI

15.
říjen
2020

DŮLEŽITÉ: Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu bylo zveřejněno společné stanovisko MPO a SEI k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko se týká povinnosti zpracovat energetický audit ve vztahu k požadavků zákona č. 3/2020, kterým se změnil zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Stanovisko MPO naleznete: ZDE