Územní energetická koncepce Středočeského kraje

2.
červen
2020

Dne 1. června 2020 byla Zastupitelstvem Středočeského kraje schválena Územní energetická koncepce Středočeského kraje, kterou zpracovala společnost ENERGO-ENVI, s.r.o.

Od roku 2017 se jedná již o druhou územní energetickou koncepci na úrovni kraje, kterou naše společnost zpracovala.