Vyhláška 264/2020 Sb

2.
září
2020

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Dne 1.9.2020 vzešla v platnost nová vyhláška o energetické náročnosti budov (vyhláška č. 264/2020 Sb, o energetické náročnosti), která upravuje především metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, požadavky na energetickou naročnost budovy a též zasádně mění vzor protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy.

Úplné znění nové vyhlášky naleznete například: ZDE