Změna vyhlášky

5.
prosinec
2016

Ve Sbírce zákonů byla publikována změna vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Ve Sbírce zákonů byla dne 26.9.2016 publikována vyhláška č.309/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č.480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Jde o dlouho očekávanou změnu vyhlášky, která reaguje na změnu zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií , která byla publikována pod č.103/2015 Sb. Hlavní změny se odehrávají v přílohové části vyhlášky: je provedena změna evidenčního listu energetického auditu a evidenčních listů energetických posudků, změna ekonomického hodnocení, změna ekologického hodnocení, nově je formulována příloha pro podrobnosti řešení nově formulovaných energetických posudků podle § 9a, odst.1 písm. b), c) a d) zákona pro posouzení nároků a účinků výrobních systémů elektřiny a tepla s instalovaným výkonem vyšším než 20 MW a nově je rovněž formulována příloha energetického posudku určeném jako příloha žádosti o dotaci z programů podpor.